Förslaget: Ny gångbro ska knyta ihop Munkedal

Idén om en ny gångbro över Örekilsälven som ska sammankoppla Munkedals tätort med Saltkällan och Maltes stig har fått nytt liv.
– Det kan knyta ihop samhället på ett bra sätt, säger Matheus Enholm (SD), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.