Regina Johansson (S) är kritisk till att syn- och hörselinstruktören i Munkedals kommun ska tas bort.