Genomfartsled kan stängas av – köpmän kritiska

De planer som finns i Munkedals kommun i syfte att ta över ansvaret för flera centrala vägar stoppades tillfälligt i fullmäktige. En del i förslaget handlar om att stänga av Strömstadsvägen för genomfartstrafik. Något som skapat stor oro bland köpmännen på Munkeland.

Redan kund?Logga in här