Heikki Klaavuniemi-Odelsheim lämnar politiken helt: ”Tappat intresset”

Kommunfullmäktiges ordförande i Munkedal Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) avsäger sig alla sina uppdrag och lämnar politiken. Han har ”tappat intresset”, skriver han i sms till Bohusläningen.