Hus på 107 kvadratmeter från 1970 sålt i Hedekas – priset: 1 050 000 kronor

Huset på Munkedalsvägen 10 i Hedekas har bytt ägare.