Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Antalet tankfartyg som ankrat i Åbyfjordens Natura 2000-område har inte ökat, enligt en granskning som länsstyrelsen gjort. Bild: Anders Netshagen
Antalet tankfartyg som ankrat i Åbyfjordens Natura 2000-område har inte ökat, enligt en granskning som länsstyrelsen gjort. Bild: Anders Netshagen

Inget ingripande mot ankring i Åbyfjorden

Antalet fartyg som ankrat i Åbyfjorden som ingår i ett Natura 2000-område de senaste åren har inte ökat. Den slutsatsen har länsstyrelsen kommit fram till efter en granskning av antalet fartyg som ankrar i fjorden som startade för tre år sedan.

Varje år är det närmare 2000 fartyg som kommer till råoljehamnen vid Preemraff för att lasta eller lossa olika produkter. Några fartyg lägger till med ankar och får vänta på sin tur. Det finns ankringsplatser i Brofjorden och inne i Åbyfjorden som sedan 2005 ingår i ett Natura 2000-område och som är EU:s klassning för extra skyddsvärda områden.

Anledningen till granskningen är två anmälningar 2016 och 2017 där det påstods att antalet fartyg som lägger till i Åbyfjorden har ökat. Ytterligare et antal klagomål har kommit in sedan dess.

– Den slutsats som vi kommit fram till är att antalet fartyg som ankrat inne i Åbyfjorden inte har ökat och därför har ärendet avslutats, säger John Thorbäck, miljöhandläggare på länsstyrelsen.

Tas upp igen

Han utesluter däremot inte att ärendet kan tas upp igen om det skulle ske en framtida ökning av antalet båtar som lägger till i Åbyfjorden.

Sjöfartsverket har gjorts en sammanställning av hur många båtar som ankrat i Åbyfjorden mellan 2007 och 2018. En metod som förkortas AIS har använts för att sammanställa uppgifterna.

– Vi ville veta om antalet fartyg som ankrat har ökat på senare år, säger John Thorbäck. De data som tagits fram visar att så inte är fallet och då har vi ingen möjlighet att gå vidare.

Varierar

Analyserna visar att antalet fartyg som ankrat varierar kraftigt och att skillnaderna kan se stora ut. Men siffrorna som sträcker sig över en period på elva år visar också inte att det handlar om en kontinuerlig ökning. 2015 var det drygt 60 fartyg som lade till i Åbyfjorden Natura 2000-område. 2017 handlade det om bara några fartyg.

De ankare som används när ett fartyg lägger till väger mellan sex och sju ton och till detta kommer en kraftig kätting som delvis ligger på havsbotten.

Åbyfjorden är en relativt grund fjord och länsstyrelsen konstaterar att varje ankring river upp sediment. I områdena norr och söder om de områden som används för ankring finns flera känsliga naturtyper. Därför vill länsstyrelsen ha fortsatt information om hur ankringsplatserna används.