Christer Börjesson (M) är ordförande i Dingle industrifastigheter i många år. Men han fick inget fortsatt förtroende när fullmäktige valde ny styrelse.
Christer Börjesson (M) är ordförande i Dingle industrifastigheter i många år. Men han fick inget fortsatt förtroende när fullmäktige valde ny styrelse. Bild: Ingvar Spetsmark

Kommunalt bolag i Munkedal får ny styrelse

Det kommunala bolaget Dingle industrilokaler har fått en styrelse. Det var vid ett extrainsatt möte i fullmäktige som beslutet fattades.

ANNONS

Frågan dök upp för första gången på fullmäktiges möte den 6 april. Vid det tillfället hade valberedningen tagit fram ett förslag med fyra namn till tre ordinarie uppdrag.

Ärendet bordlades efter krav på en sluten omröstning genom ett extra möte i fullmäktige en vecka senare. Vid det tillfället hade det tillkommit ytterligare ett förslag på namn.

Resultatet av den slutna omröstningen blev att Lars Östman (M), Per-Arne Brink (S) och Pontus Reuterbratt (SD) fick de ordinarie uppdragen. Christer Börjesson (-) och Linda Wighed lyckades inte samla tillräckligt med röster. Henrik Palm (M), Terje Skaarnes (SD) och Leif Svensson valdes som ersättare till styrelsen.

ANNONS

– Det är val varje år när det gäller de här styrelseposterna, säger Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande i fullmäktige som inte har några fler kommentarer i nuläget.

Christer Börjesson har varit ordförande i Dingle industrilokaler i sammanlagt åtta år och tycker det tråkigt att han inte får fortsätta.

– Men numera företräder jag inte något parti och då kan det bli så här, säger han.

Christer Börjesson sitter även i fullmäktige och är ersättare i kommunstyrelsen. Uppdragen som vice ordförande i avfallsbolaget Rambo, ordförande i Munkedals vatten, ledamot i Västvattens styrelse och Räddningstjänstförbundet behåller han resten av mandatperioden.

ANNONS