Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Räddningstjänsten kräver omedelbara åtgärder när det gäller utrymningen från andra våningen på Hedekas skola. Men kommunen vill vänta. Bild: Ulf Blomgren

Kräver bättre brandskydd i skola

Det finns brister i brandskyddet på Hedekas skola som måste åtgärdas omgående, enligt räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Men Munkedals kommun vill inte göra detta med motiveringen att skolan snart ska byggas om.

– Det är meningen att skolan ska renoveras nästa år och i stort sett alla brister som påtalats av räddningstjänsten har åtgärdats. Däremot är vi oeniga på en punkt. Det gäller utrymningsvägen på övervåningen av skolan, säger Ulrika Johansson, fastighetschef i Munkedals kommun.

Flera brister

Det här ärendet börjar den 14 oktober förra året i samband med en kontroll av brandskyddet på skolan. Ett antal brister upptäcktes vid inspektionen. Det saknades exempelvis rutiner för utrymning av byggnaden och det gjordes inte några månadskontroller av det automatiska brand och utrymningslarmet.

Vidare framfördes ett antal påpekanden när det gällde själva byggnaden. Det handlade bland annat om brister när det gäller ett antal dörrpartier.

Saknar pengar

Munkedals kommun lovade efter tillsynen att åtgärda samtliga brister som upptäckts, men med ett undantag: nämligen när det gäller utrymningsvägen från andra våningen. Vid inspektionen konstaterades att avståndet från fönstrets nedre kant och markplan är högre än två meter och att utrymningen sker genom en plattform och ner på en stege. De elever som utnyttjar de aktuella lokalerna är nio år och stegen saknar fallskydd.

Munkedals kommun tycker inte det är skäligt att åtgärda den del som handlar om utrymningsvägen med motiveringen att det inte finns pengar för både det och den förestående skolrenoveringen i storleksordningen 50 miljoner. Föreläggandet har överklagats till länsstyrelsen som avslagit det och valt att går på samma linje som räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Munkedals kommun kommer inte att överklaga länsstyrelsens avslag.

– Vid inspektionen konstaterades ett antal brister som behöver åtgärdas. Det går inte att vänta med en åtgärd tills skolan ska renoveras utan det är något som måste åtgärdas direkt. Argumentet att det saknas pengar håller inte och jag vill också påpeka att vår verksamhet styrs av olika lagar, säger Mats Johansson, tillförordnad chef på räddningstjänsten Mitt Bohuslän.