Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Kräver bättre koll på hemtjänstens kostnader

Flera åtgärder krävs för att få bättre kontroll när det gäller kostnaderna för hemtjänsten i Munkedals kommun. Det fastslås i en revisionsrapport som ska upp för behandling på nästa möte i kommunstyrelsen.

Det krävs bättre kontroll av hemtjänstens kostnader i Munkedals kommun. Det fastslås i en revisionsrapport.. Bild: Stefan Bennhage

Det är kommunens revisorer som tagit beslut om att göra granskningen och det är revisionsbyrån EY som utfört uppdraget. Revisionens övergripande syfte har varit att få svar på frågan om kommunstyrelsen sett till att verksamheten styrs på ett ändamålsenligt sätt.

Den slutsats som dras i revisionsrapporten är att det finns flera brister som bör åtgärdas. Det har exempelvis inte vidtagits några åtgärder för att komma tillrätta med hemtjänstens ekonomiska underskott under 2018.

Ett antal intervjuer har gjorts under granskningen och det finns flera förklaringar till varför det är svårt att få pengarna att räcka till. Det är exempelvis så att det är långa avstånd mellan brukare, det saknas trygghetsboenden i kommunen, det finns få fastigheter som är tillgänglighetsanpassade och det finns höga politiska ambitioner att ge en bra hemtjänst.

– Anledningen till varför vi bestämde oss för att göra den här granskningen är att hemtjänsten redovisat återkommande underskott, säger Claes Hedlund(C), ordförande i kommunrevisionen i Munkedals kommun.

Han fortsätter:

– Det som vi kommit fram till i granskningen är att det finns en del brister när det gäller styrning och ledning av verksamheten.