Kungsmarksskolans rektor köps ut av kommunen

Kungsmarksskolans rektor har fått knappt 670 000 kronor för att lämna sin tjänst med omedelbar verkan, enligt handlingar Bohusläningen tagit del av.