Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Laila Moberg undrar vad som ska hända med återvinningsstationerna om alla ska återvinna i sina egna kärl.  Bild: Henrik Williamsson, Niclas Jonasson
Laila Moberg undrar vad som ska hända med återvinningsstationerna om alla ska återvinna i sina egna kärl. Bild: Henrik Williamsson, Niclas Jonasson

Laila får 574 procent högre avfallsavgift

574 procents höjning. Det får Laila Moberg från Munkedal när nya avfallsavgifter införs. Det kommunala renhållningsbolaget Rambo hänvisar till ökade kostnader och skarpare miljökrav från regeringen.

I dag hämtas Laila Mobergs avfall en gång i kvartalet. Hon har egen kompostering och sorterar sitt avfall till återvinningsstationer. Eftersom hon då behövt sophämtning mer sällan har hon också fått en lägre avfallsavgift, hon har fått en dispens.

Från och med oktober slutar kommunen dela ut dispenser.

Det var 2017 som Munkedals kommun beslutade om nya avfallsdirektiv. Regeringen ställde skarpare miljökrav och kommunen var tvungen att införa nya direktiv.

De nya direktiven innebar att de gamla kärlen skulle ersättas med så kallade fyrfackskärl. I stället för att lämna tidningar, plast och papp vid återvinningsstationer ska de nu sorteras i anvisade fack i de nya kärlen. Det kommunala avfallsbolaget Rambo vill inte att medborgarna ska kompostera längre, i stället ska komposterbart avfall rötas och bli biobränsle.

Från 430 till 2 900 kronor

Det innebär, bland annat, att personer som Laila Moberg blir av med sin lägre avgift och får en kraftig höjning när de nya avfallsavgifterna tas i bruk i oktober. För Moberg blir det en höjning med 574 procent – från 430 kronor per år till 2 900 kronor.

– Jag tycker ju att det är tråkigt att man missgynnas. I dag är det bättre att ha mycket sopor än lite sopor. Om man räknar hela avgiften får jag betala 725 kronor per tömning, medan de som har tömning varannan vecka betalar 123 kronor för varje tömning, säger Laila Moberg.

Rambo svarar på Bohusläningens frågor skriftligen. De menar att kvartalsvis tömning inte finns inskrivet i de kommunala renhållningsstadgarna längre, men de som har kvartalsvis tömning i dag har rätt att fortsätta med det – till ett väsentligt högre pris.

– Har någon väldigt lite restavfall uppmuntrar vi i stället till månadshämtning. Rambos kostnader vid hämtning hos ett hushåll med glesare hämtningsintervall är bara marginellt mindre än med normalt hämtningsintervall. Hushållet ska ju ändå ha kärl och våra sopbilar kör ju ändå sin runda, skriver Sofia Agertoft, kommunikations- och marknadsansvarig på Rambo.

Sofia Agertoft förklarar att avgifterna höjs eftersom det inte gjorts några investeringar i insamlingen av avfall i Munkedal på elva år. Såväl kärl och fordon är i behov av upprustning, menar hon. Samtidig speglar avgifterna kostnaderna för renhållningsbolaget.

– Att bara byta kärl och fordon och fortsätta som vanligt var inte aktuellt då det skulle innebära stora förändringar ändå och att Munkedals kommun inte skulle leva upp till det nationella miljömålet om insamling av matavfall till rötning, skriver hon.

"Kan ansöka om ekonomiskt bistånd"

Om en person inte har råd med höjningen finns det flera vägar att gå, skriver Agertoft. Man kan gå tillsammans med upp till tre grannar som delar på ett abonnemang eller ha längre hämtningsintervall.

– Om man ändå inte klarar avgiften kan man ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunens socialtjänst eller, om man är pensionär eller äldre, försörjningsstöd eller bostadstillägg hos pensionsmyndigheten.

Laila Moberg tycker att sorteringen är en bra idé, men fokus borde framför allt ligga på att få ner mängden sopor. Hon får själv fortsätta med tömning varje kvartal, men inga nya kan få kvartalstömning.

– Det här betyder att jag får betala hur mycket som helst för något som jag inte har, något som jag nyttjar marginellt. Jag har två soppåsar i kvartalet. Jag kan lika gärna åka till soptippen själv och lämna mina sopor, så lite har jag, säger Laila Moberg.