Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Laxstammarna sviktar i många västsvenska vattendrag. Det gäller dock inte här i Örekilsälven. Arkivbild. Bild: Per Landén

Laxens återväxt hotad i tjugo västvenska älvar

Havs- och vattenmyndigheten. HaV, förbereder nya, begränsande laxfiskeregler, för sportfisket i tjugo vattendrag utmed den svenska västkusten. Undantaget är Örekilsälven där laxstammen ännu bedöms som stabil och med ett rikligt antal individer.

Nya regler kommer att presenteras under hösten 2019.

– Det blir ändrade fiskebestämmelser på flera håll. Vi talar om ganska många vattendrag, i vilka vi kunnat se att laxbestånden är oroväckande svaga. Det gäller vattendrag i bland annat Halland, säger utredaren Håkan Carlstrand vid enheten för fiskereglering på HaV.

Laxen simmar upp i älvarna och leker. Sedan simmar den tillbaka ut i Atlanten för att växa till sig.

Carlstrand berättar att laxens återkomst från Atlanten och upp i lekälvarna successivt har blivit sämre och sämre under många år och är nu på sina hålla kanske nere i två procent,

Vad kommer de nya reglerna att innehålla för riktlinjer?

– Bland annat vill vi införa ett maximimått på laxhonor. Vi vill att de stora honorna med mycket rom inte ska få tas upp. Vi ser på möjligheten att införa ett sådant förbud.

Krisläge

Vet man vad det beror på att laxtillgången sviktar så tydligt, att oro finns för framtiden?

– Överlevnaden för laxen ute i Atlanten har försämrats i många år. Det får till följd att de som vandrar tillbaka till älvarna blir färre och färre.

Ska man kalla det för krisläge?

– Ja, läget är likadant i till exempel USA och Kanada. Överlevnaden har blivit sämre och sämre ute i Atlanten. Det beror troligen på storskaliga miljöförändringar ute i Atlanten. Om överlevnad förr för dem som vandrade ut och kom tillbaka för att leka var 10 procent, kanske vi nu talar om 2 procent, säger Carlstrand.

– Problemet är internationellt och vi diskuterar det med andra länder.

Örekilsälven sticker ut

Key Höglindh, utredare vid länsstyrelsens vattenavdelning, rapporterar dock att Örekilsälven har gott om lax.

– Det forskas runt om i världen på varför laxen stannar kvar längre ute i havet. Men när man tittat på hur det ligger till så tillhör Örekilsälven en av få älvar som har bra status. Här är gott om fisk, säger Höglindh.

Han pekar på att staten kan sätta upp nya fiskeregler när det behövs, men att det i sista hand är fiskerättsägarna som har makten.

– De kan stoppa fisket helt om de vill eller bestämma att viss fisk ska släppas tillbaka. Hur miljön är i havet har stor betydelse, men det är också viktigt att vi restaurerar älvarna när detta behövs, så att laxen kan komma fram.