Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Karin Blomstrand (L) vill att resultaten från skolorna i Munkedals kommun redovisas offentligt även i fortsättningen. Bild: Ingvar Spetsmark

Liberalerna i Munkedal tar strid mot Skolverket

Nyligen beslutade Skolverket att inte längre publicera statistik om enskilda skolor och de resultat som uppnås som en konsekvens av en dom i kammarrätten. Liberalerna i Munkedal är kritiska till detta och agerar nu för att trotsa Skolverkets beslut.

– Det är en självklarhet att uppgifterna från alla skolor i kommunen ska offentliggöras även i fortsättningen. Det är viktigt att exempelvis föräldrar ska kunna ta del av olika uppgifter när det gäller betyg och lärartäthet från enskilda skolor, säger Karin Blomstrand (L), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Munkedals kommun.

Skolverket tycker visserligen att det är bra att en kommun kan redovisa de här siffrorna offentligt, men får helt enkelt inte göra det längre. En dom i kammarrätten har nämligen slagit fast att friskolors prestationer inte längre ska vara offentliga eftersom detta kan påverka enskilda skolors affärsverksamhet.

Skolverket har då valt att inte heller lämna ut uppgifterna från de kommunala skolorna eftersom kommunala och enskilda skolor ska behandlas lika.

– Vi måste som myndighet följa domen i kammarrätten men tycker bara det är bra att kommunerna redovisar de här siffrorna, säger Christina Sandström, enhetschef på Skolverket.

Ett hån

Liberalerna i Munkedals kommun tycker att domen i kammarrätten som Skolverket måste följa är ett hån mot offentlighetsprincipen och mot de elever och föräldrar som inte längre har möjlighet att jämföra olika skolor.

– Vi har tagit upp frågan som ett initiativärende och frågan ska diskuteras på Barn- och utbildningsnämndens nästa sammanträde den 23 september. Det är oklart om ärendet tas upp direkt eller om det blir någon typ av beslut på nämndens sammanträde i oktober.

I det underlag som tagits fram står det bland annat att Skolverket från och med den 1 september inte längre kommer att publicera statistik om enskilda skolor. Beslutet är en konsekvens av att Statistiska centralbyråns nya policy vunnit laga kraft efter en dom i kammarrätten i Göteborg förra året.

Drabbar eleverna

Den nya policyn innebär att uppgifter som tidigare varit offentliga, exempelvis betygsresultat, andelen behöriga lärare och antalet elever på skolan, numera är hemligstämplat.

Liberalerna i Munkedal hävdar att det här i praktiken är en dödsdom för ett öppet och demokratiskt skolsystem och att det ytterst är eleverna som drabbas på ett negativt sätt. Mot bakgrund av detta bör nuvarande lagstiftning ses över, anser Liberalerna.

– Vi föreslår också att Barn- och utbildningsförvaltningen även i fortsättningen ska redovisa resultatet från skolorna i kommunen, säger Karin Blomstrand.

Det finns två friskolor i Munkedals kommun, nämligen Yrkesgymnasiet och Dinglegymnasiet. Företrädare från de här skolorna kommer att bjudas in till en dialog för att diskutera frågan om redovisning av resultaten.

Även Liberalerna i andra kommuner i Sverige har tagit fram liknande förslag.