Ett antal politiker och tjänstemän i Munkedals kommunm tog tillfället i akt att delta i LRS:s informationskampanj.