Nu protesterar ett antal markägare mot planerna på en vindkraftspark på Skottfjället. (Arkivbild)
Nu protesterar ett antal markägare mot planerna på en vindkraftspark på Skottfjället. (Arkivbild) Bild: Lasse Edwartz

Markägare protesterar mot planerad vindkraftspark

Ett antal fastighetsägare, som bor i närheten av den plats på Skottfjället där det finns planer på att sätta upp åtta 220 meter höga vindkraftverk, har skickat en skrivelse till kommunen. Markägarna vill att den planerade satsningen stoppas.

ANNONS
|

Bohusläningen har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om den planerade vindkraftsparken på Skottfjället. En satsning som nu fått markägare i området att protestera.

– Det finns flera saker som oroar oss och vi kommer få stora problem för all framtid eftersom våra fastigheter kommer att ligga mellan en och två kilometer från vindkraftverken, säger Mikael Stenström, en av de fastighetsägare som står bakom den skrivelse som skickats in till kommunen.

Det är flera saker som lyfts fram i skrivelsen som är undertecknad av nio fastighetsägare. Det finns exempelvis en oro över störande ljud från vindkraftverken, problem med buller i samband med byggnation och ljus och skuggpåverkan från de väldiga vindkraftverken.

ANNONS

– Det finns också en stor oro över att våra fastigheter riskerar att förlora i värde om satsningen genomförs, säger Mikael Stenström.

Många turer

Turerna har varit många när det gäller den planerade satsningen på vindkraft på Skottfjället som ligger mellan Hallinden och Bärfendal.

Satsningen började diskuteras 2007. Då var det Lysekils Energi vind AB, ett dotterbolag till det kommunala bolaget Leva i Lysekil, som stod bakom planerna på en vindkraftspark, något som ledde fram till ett tillstånd att sätta upp 13 vindkraftverk med en tillåten höjd på 150 meter.

Men projektet genomfördes aldrig. I slutet av 2012 tog Göteborgs Energi över projektet och det kommunala bolaget Leva tjänade 20 miljoner på affären. Några år senare tog företaget Arise AB över projektet.

Nu har det bolaget lämnat in en ny ansökan till länsstyrelsen för att få tillstånd att åtta vindkraftverk med en höjd av 220 meter.

– Vi kommer att överklaga alla beslut som går, säger Mikael Stenström.

Det kan innebära prövning i Mark och miljödomstolen och i Mark och miljööverdomstolen.

Delade meningar

Länsstyrelsen vill veta vad Munkedals kommun tycker och har begärt ett besked om detta. Ett förslag på yttrande väntas bli klart för behandling på kommunstyrelsens sammanträde i maj.

ANNONS

– Vi har inte ändrat uppfattning i den här frågan och står bakom satsningen på vindkraft på Skottfjället, säger kommunalrådet Jan Hognert (M).

Återstår att de om det finns majoritet för att stödja satsningen i kommunstyrelsen.

– Vi anser att området är olämpligt för vindkraft och kommer att rösta nej, säger Matheus Enholm (SD).

ANNONS