Munkedals kommun vill lämna miljönämnden i norra Bohuslän.
Munkedals kommun vill lämna miljönämnden i norra Bohuslän. Bild: Edvin Bergström

Munkedal säger upp avtal om gemensam miljönämnd

För några år sedan inledde Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner ett gemensamt samarbete i miljöfrågor. Men nu har Munkedals kommun sagt upp avtalet bland annat på grund av höga kostnader.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Miljönämnden har ansvar för miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll och tillsyn när det gäller vatten och avlopp i Sotenäs, Lysekils och Munkedals kommuner. De tjänstemän som jobbade med detta innan samarbetet inleddes flyttades från Munkedal och Lysekil till Sotenäs kommun. Flera tjänstemän valde att sluta i samband med att förändringen genomfördes.

Nu har Munkedals kommun tagit ett första steg mot att lämna samarbetet. Fullmäktige har tagit beslut om att säga upp avtalet som sträcker sig fram till den 31 december 2022. Men samtidigt framförs ett önskemål att beslutet kan omprövas om ett år om det tas fram olika förslag på förbättringar.

– Flera saker kan bli bättre. Det handlar dels om att förbättra den lokala förankringen i Munkedals kommun. Det är också så att Sotenäs kommun tar en hel del av resurserna när det gäller livsmedelstillsyn. Vi tycker också att det är viktigt att se över kostnaderna för den här verksamheten, säger Christoffer Rungberg (M), kommunalråd i Munkedals kommun.

ANNONS

Det var delade meningar i fullmäktige i Munkedal när beslutet att säga upp avtalet togs. Frågan avgjordes genom votering som slutade med att Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna röstade för att avtalet skulle sägas upp.

Men flera partier reserverade sig mot beslutet.

– Det blir allt svårare för mindre kommuner att sköta olika typer av arbetsuppgifter som handlar om tillsyn. Det är också en kostnadsfråga att sköta allt själv. Jag tycker dessutom att man kan prata om de saker som man är missnöjd med innan ett avtal sägs upp och inte tvärtom som nu gjorts, säger Göran Nyberg (L), en av de som reserverade sig mot beslutet att säga upp avtalet.

Eva Abrahamsson (M) är ordförande i miljönämnden i mellersta Bohuslän. Hon konstaterar att en anledning till varför samarbetet startade var svårigheterna att hitta personer med rätt kompetens till alla arbetsuppgifter.

– Min uppfattning är att Munkedals kommun egentligen vill stanna kvar men att de vill se över verksamheten. Det är ett arbete som redan inletts, säger Eva Abrahamsson.

ANNONS