Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Omsorgschefen Catharina Dunghed är glad över de ansiktsmasker som Tomas Jansson, vd på New Wave group, nyligen skänkte till kommunen. Bild: Erland Palsson
Omsorgschefen Catharina Dunghed är glad över de ansiktsmasker som Tomas Jansson, vd på New Wave group, nyligen skänkte till kommunen. Bild: Erland Palsson

Munkedals kommun: "Vi har läget under kontroll"

I nuläget råder det inte någon brist på skyddsutrusning för personalen inom hemtjänsten eller på de särskilda boendena i Munkedals kommun. Nyligen skänkte företaget New Wave 200 andningsskydd för att underlätta för de anställda inom den kommunala vården.

Det var i början av veckan som Tomas Jansson, vd på New Wave group, kom till kommunkontoret Forum i Munkedal och lämnade över andningsskydden.

Just nu råder det inte någon brist på skyddsutrustning när det gäller att kunna ta hand om sjuka som har smittats av coronaviruset, enligt Catharina Dunghed, omsorgschef i Munkedals kommun.

- I nuläget har vi tillräckligt med handsprit, ansiktsmasker, förkläden och visir för att kunna ta hand om de som blivit smittade av viruset. Det är också så att vi har regelbundna genomgångar i kommunledningen för att kontrollera våra lager av olika typer av utrustning. Jag vill också nämna att det är viktigt att följa de direktiv och riktlinjer som kommer från myndigheterna när gäller hur vi ska agera.

I nuläget verkar det inte som någon vårdtagare på de särskilda boendena i Munkedals kommun smittats av coronaviruset.

Det har tagits prover vid några tillfällen eftersom det funnits misstankar om smitta. Men svaren har hittills varit negativa.

Det är ingen som i nuläget vet hur det ser ut bland befolkningen i Munkedals kommun. Men Catharina Dunghed utgår från att det finns personer som smittats som vården inte har någon kännedom om.