Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Munkedals skolor får bakläxa om modersmålsundervisning

En elev som hör till någon av de nationella minoriteterna i Sverige har rätt att få undervisning. Det konstaterar Skolinspektionen som förelägger Munkedals kommun att rätta till ett antal brister.

Enligt skollagen har en elev rätt till undervisning i minoritetsspråken finska, jiddisch, romani chib, samiska och Tornedalsfinska. En elev behöver inte ens ha förkunskaper i någon av de här språken för att få utbildning i det här språket.

Bättre information

Skolinspektionen konstaterar att kommunen måste se till att elever och vårdnadshavare får tydlig information om rätten till undervisning på de här språken. Och informera om att undervisning på minoritetsspråk kan ges som förstaspråk eller andraspråk.

Skolinspektionen anser att den information som skolan tillhandahåller saknar viktig information om vilka rättigheter som gäller för undervisning i minoritetsspråk. Nu föreläggs Munkedals kommun att rätta till bristerna.