Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

1/8

Musikskolan om oron inför framtiden

Efter beslutet att ändra schemat för musikskolans elever är oron fortfarande stor. Nu är även föreningsmedlemmar i blåsorkestern oroliga för orkesterns framtid.

Det är eftermiddag och mörkret har börjat att lägga sig över Munkedal. Alldeles intill Munkedalsskolan ligger en ombyggd gymnastiklokal, det är där som kulturhuset ligger. Här bedriver den kommunala musikskolan sin undervisning och i kväll är det orkesterverksamhet som gäller. Då samlas barn, ungdomar, vuxna och äldre, som ingår i föreningen Munkedals blåsorkester, för att spela tillsammans.

– Här får man träffas över generationsgränserna. På vilken annan plats kan en 13-åring träffa en 80-åring och göra något gemensamt ihop? frågar sig Hans "Hasse" Bjermqvist som är musiklärare och enhetschef på musikskolan.

Munkedals blåsorkester, med ordförande Hans-Carl Carlson i spetsen, poängterar att de är helt beroende av musikskolan. Både på grund av musiklärarna men även för att flera medlemmar kommer från den kommunala musikskolan.

Det beslutet som Bohusläningen tidigare skrivit om, med förändrade lektionstider för musikeleverna, tror han i förlängningen kan innebära att föreningen upphör.

– Jag tror att antalet elever i musikskolan kommer att minska drastiskt och det kommer påverka oss alla, både musikskolan och oss i föreningen som tappar medlemmar och musiklärare, säger han.

Från och med höstterminen 2017 kommer schemat för musikskolans elever att förändras. Det har sektorchefen Liselott Sörensen Ringi, för barn och utbildning, beslutat utifrån att ha tolkat Skollagen. Det innebär att enskilda fritidsaktiviteter inte ska ske under schemalagd skoltid. Det är därför musikundervisningen nu flyttas till efter skoltid.

– Det är eleverna som går i årskurs 3-6 på musikskolan som kommer att påverkas av beslutet. Nu hoppas vi kunna hitta bra former för detta och också intensifiera insatserna inom skoltid för alla barn när det gäller musikutövning, säger Liselott Sörensen Ringi.

Dessutom har hon fått i uppdrag av kommunchefen att titta på olika möjligheter till en kommunal kulturskola i Munkedal.

– I och med detta ska vi utreda möjligheterna att kunna erbjuda ett bredare utbud av estetiska uttrycksformer för alla elever.

En arbetsgrupp har blivit utsedd att genomföra utredningen och en redovisning till kommunstyrelsen kommer att göras under året.

Att den 20 minuter långa spellektionen i veckan kommer att läggas efter skoltid tror personalen på musikskolan kommer ha en negativ inverkan.

– Konsekvenserna kan bli att föräldrar behöver köra sitt barn upp till tre mil för en 20 minuters undervisning. Tänk då på de föräldrar som inte har den möjligheten? De innebär att de barnen inte kan vara med. Dessutom försvinner den sociala stödfunktionen som många elever känner för oss, säger musikläraren Hans Hede.

En elev som själv gått på musikskolan när han var yngre är Jakob Hajum. Eftersom han går på gymnasiet kommer han inte påverkas direkt. Men om blåsorkester, klarinettensemble och flöjtensemble, i musikskolans regi, kommer att behöva stå tillbaka eftersom schemat ändras kommer detta även drabba honom.

– Det gör mig ledsen och orolig. Musikskolan har betytt jättemycket för mig och säkert för många andra också, säger Jakob Hjul, som spelat klarinett sedan han gick i årskurs sex.

Även Ester Carlson, som spelat trumpet sedan hon var nio år och också gått på musikskolan, är besviken över beslutet att undervisningen kommer att flyttas.

– När jag gick på låg- och mellanstadiet hade jag som mål att utvecklas och sedan kunna spela med mina förebilder. Nu gör jag det och det önskar jag att alla ska få möjlighet att göra, säger hon.