Karin Blomstrand (L), ordförande i barn och utbildningsnämnden i Munkedal, tycker det är bäst att bygga en ny skola.