Debattens vågor gick höga på fullmäktige i Munkedals kommun, bland annat om förbud mot tiggeri.