De pågående arbetena vid Solberg syftar till att förbereda för ett större bostadsprojekt och minska risken för översvämningar i centrala Munkedal.