Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Nu ska det bli lättare för laxen att klara sig i Munkedal

Förutsättningarna för vandrande fisk som lax och laxöring ska förbättras i Munkedalsälven.
Det är också meningen att Örekilsälven där det finns ett antal industriruiner ska återfå sitt forna utseende.

Det här handlar om två projekt som ska förbättra förutsättningarna för framför allt vandrande fisk.

– Munkedalsälven har använts för flottning av timmer och annan typ av verksamhet i många år. Pappersbruket grundades redan 1871 och givetvis har den verksamheten inneburit att älven påverkats på flera olika sätt, säger Ulf Johannesson, miljöchef på Arctic Paper i Munkedal.

Planerna på att restaurera Munkedalsälven från sammanflödet bakom idrottsplatsen och upp till vattenfallet vid gamla bruket började diskuteras för några år sedan i samband med att arbetet med att byta ut de gamla turbinerna på pappersbruket inleddes. För brukets del handlar det framför allt om en miljösatsning, enligt Johannesson.

Breddar älv

De nya turbinerna har tagits i bruk och pappersbrukets produktion av egen el har ökat. Just nu håller Munkedalsälven på att restaurera botten av älven som ska få ett utseende som den hade tidigare och förbättra förutsättningarna för lax och laxöring.

– Att placera ut stora stenar innebär att fisken får bättre möjligheter att leka och gömma sig. Vår förhoppning är att detta kommer att föra med sig flera positiva konsekvenser för den fisk som finns i dag vandrar upp i älven. Målet är att fler fiskar ska ta sig upp i älven i framtiden, säger miljökonsulten Lars Thorsson som anlitas av Artic Paper för att ta fram förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för fisk att klara sig.

Förhoppningen nu är att vandrande fisk som lax och laxöring som väntas få bättre förutsättningar att klara sig. Den stationära fisken som abborre, gös, brax, gädda och ål kommer att behålla sin normala population, enligt Lars Thorsson.

Skydd för småfisk

En del i satsningen går ut på att skapa ett antal grundområden med ett djup på 100 millimeter där mindre fisk kan känna sig säkra från större fisk när vattenflödet är lågt.

Tre lekområden på cirka 100 kvadratmeter och utplacering av ett antal större stenar som ska fungera som bra ståndsplatser för fisk vid högt vattenflöde är två andra saker som håller på att genomföras.

– Vi ser detta som ett projekt som ska stärka den genuina laxstammen, säger Ulf Johannesson.

Vill skapa naturreservat

Ett annat projekt är på väg att genomföras handlar om Örekilsälven där syftet är att göra en restaurering från älvmynningen i Gullmarsfjorden upp till Kärnsjön och skapa ett nytt naturreservat. Det projektet har precis startat. Det handlar om en sträcka på ungefär en mil med vattenfall och forsar som går längs en dalskog och som sedan 1990-talet ingår i ett Natura 2000-område.

– Just nu håller vi på med det förberedande arbetet. Det som behövs är bland annat ett tillstånd för vattenverksamhet och det beslutet ska tas av Mark och miljödomstolen. Jag utgår från ett positivt beslut i domstolen, säger Daniel Johansson, på enheten för vatten- och fiskprojekt på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Munkedals kommun är involverade i planerna och kommer att söka statliga bidrag till satsningen. Det finns en hel del ruiner och andra rester från förr längs som har att göra med de kvarnar, sågverk och den flottningsverksamhet som fanns där en gång i tiden. Örekilsälven har använts som flottled i många år.

– Det innebar att en hel del större sten togs bort för att göra det lättare att flotta timmer. En del i det här projektet är att åter placera ut större stenar för att förbättra villkoren för lax och laxöring, säger Daniel Johansson.

En sak som ska undersökas närmare är laxtrapporna vid Brålandfallet.

– Det är länge sedan laxtrapporna byggdes och jag tror det är viktigt att ta reda på om de fungerar på ett bra sätt.