Johanna Hallqvist är kultur och utvecklingschef i Munkedals kommun. Just nu leder hon ett projekt med syfte att skapa en mötesplats för kultur, ungdomsverksamhet, föreningsliv och näringsliv.
Johanna Hallqvist är kultur och utvecklingschef i Munkedals kommun. Just nu leder hon ett projekt med syfte att skapa en mötesplats för kultur, ungdomsverksamhet, föreningsliv och näringsliv.

Planerar hus för alla i Munkedal

I framtiden kan ungdomsverksamhet, föreningsliv, kultur, turism och näringsliv hamna under samma tak i Munkedals kommun. Ett projekt som syftar till att skapa ett allaktivitetshus pågår för fullt.

ANNONS

– Denna satsning har kommit en bit på väg och just håller vi på att rekrytera en koordinator som ska arbeta med denna fråga under resten av året, säger Johanna Hallqvist som sedan början av året arbetar som kultur och tillväxtchef i Munkedals kommun.

De politiska partierna i Munkedal har under en längre tid diskuterat att göra en satsning på ett allaktivitetshus. En sådan verksamhet kommer att starta upp den första januari 2014 under förutsättning att nödvändiga politiska beslut tas. Satsningen handlar om utveckling av det projekt som i dag heter Stugan i Kunskapens hus i Munkedal är en del i denna satsning.

ANNONS

Flera steg

– Syftet med Stugan är att ge ungdomar möjlighet att göra saker tillsammans. Det kan handla om att åka på utflykter eller att träffas, prata och umgås. Nyligen ordnade de en utställning med Epatraktorer som blev uppskattad.

Johanna Hallqvist vill framhålla att satsningen ska ske i flera steg och att inget är klart i detalj ännu. Den koordinator som ska arbeta med projektet ska jobba övergripande och förbereda en start av detta projekt.

Ge plats

– Ett första steg blir att ge plats åt olika typer av föreningar i Munkedals kommun. Sedan är det meningen att fler verksamheter ska vara med i projektet. Det handlar bland annat om kultur, näringsliv och turism. Den vision som finns är att detta ska bli en mötesplats för alla som bor i kommunen.

Det är inte klart var denna verksamhet ska hålla till. Det kan, enligt Johanna Hallqvist, handla om att använda befintliga lokaler eller att uppföra en ny byggnad.

– Just nu pågår en översyn av de befintliga lokalerna som finns.

ANNONS