Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun, är nöjd över det stora överskottet i kommunens budget.
Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun, är nöjd över det stora överskottet i kommunens budget.

Rejält plusresultat för Munkedals kommun

Det ekonomiska resultatet för Munkedals kommun blev hela 29, 1 miljoner. Det är betydligt bättre än det budgeterade resultatet på 13, 9 miljoner. En förklaring till de positiva siffrorna är det ekonomiska stödet från staten.

Resultatet stärker ekonomin och gör det lättare att hantera de kommande utmaningarna inom bland annat skola och omsorg, enligt pressinformation på kommunens hemsida.

– Förra året har präglats av covid-19 och det har påverkat stora delar av vår verksamhet. Pandemin har inneburit högre kostnader för kommunen på många olika områden men det är också så att vi fått ett bra stöd från staten, säger Håkan Sundberg, kommundirektör i Munkedals kommun.

Få överdrag

De olika nämnderna har i stort sett lyckats hålla sina ekonomiska ramar under förra året.

– Det är bara barn och utbildningsnämnden som dragit över sin ram med ett par miljoner. Det beror på att det gjorts insatser för de som har särskilda behov.

Välfärdsnämnden i Munkedals kommun har använt mer pengar än budgeterat i flera år. Men den här gången gick plus och minus ihop och det blev ett överskott på cirka två miljoner.

– Det beror dels på att vi fått stöd av staten på grund av åtgärder som har med pandemin att göra. Men också på att det gjorts besparingar, säger Håkan Sundberg som också vill lyfta fram att det är viktigt att ha fortsatt kontroll på kostnaderna och se över verksamheter där Munkedals kommun har ett högre kostnadsläge än jämförbara kommuner.

Flera investeringar

Under 2020 har det gjorts flera större satsningar i Munkedals kommun. Totalt har det investerats 79 miljoner. Pengarna har använts till att bygga om skolorna i Hällevadsholm och Dingle, ombyggnation av fastigheterna på Utvecklingscentrum samt för olika exploateringskostnader för planerade bostäder vid Vadholmen i Munkedal.

De närmaste åren väntar ytterligare investeringar i förskolor, skolor och vård och omsorgsboende. Det kan handla om att bygga en ny skola för barn i Munkedal i årskurserna fyra till sex. Eller att renovera och bygga ut Bruksskolan och Munkedalsskolan.

Munkedals kommun räknar med att behöva låna pengar för kommande satsningar.

– Det är betydande satsningar som ska genomföras fram till 2025, säger Håkan Sundberg.