Renoveringen av Hedekas skola blir dyrare än budgeterat. (Arkiv)