Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Dåligt skick. De första ombyggnaderna av väg 928 mellan Hedekas och Munkedal kommer att börja första veckan i oktober.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Renoveringen av väg 928 startar till hösten

Väg 928 mellan Hedekas och Munkedal har skapat oro i samhällena eftersom vägen är i så dåligt skick. Men nu meddelar Trafikverket att arbetet kommer att påbörjas redan till hösten.

Vägen mellan Hedekas och Munkedal har i flera år varit på tal och känslorna har verkligen blossat upp under den senaste tiden. I augusti kunde Bohusläningen berätta om Hedekasborna Maria Oskal och Gunnel Bryding som tröttnat på att vägen inte prioriteras. Då sade Trafikverket att det eventuellt kunde bli tal om att genomföra vissa sidoområdesåtgärder redan till höst. Nu kan Trafikverkets projektledare Jonas Nilsson bekräfta detta.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

– Ja, vi kommer att påbörja avverkningen och röjning inom vägområdet under första veckan i oktober. Därefter kommer dikesarbeten starta under mitten av oktober och pågå långt in på vintern om vädret tillåter, säger Jonas Nilsson.

Arbetet kommer att utföras i olika etapper och på olika ställen. Framför allt vill man säkerställa vattenavrinningen. De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som också ska genomföras är komplettering av räcken, renoveringen av väntytor vid hållplatser samt hastighetsdämpande åtgärder inom Hedekas tätort.

Det som väntar under 2017 är sprängningsarbeten och det innebär att trafiken måste stoppas under max tio minuter. Vid vissa moment och avsnitt kommer trafiken också att regleras med trafikljus.

– Det kan förlänga körtiden med cirka fem minuter, säger Jonas Nilsson och tillägger att man under vintern också kommer att gå ut med en upphandling gällande infräsning av makadam och beläggning.

– Arbetet startar efter semestern 2017 och det kommer att ha en stor påverkan på trafiken.

Projektets mål är att åstadkomma en god framkomlighet för näringslivets transporter och för boende enligt trafikverkets hemsida. Man vill även ha en ökad trafiksäkerhet på vägen samt förbättra bärigheten på vägen.

Tisdagen den 4 oktober kommer ett informationsmöte för allmänheten att hållas i församlingshemmet. Nästa vecka anordnas även ett möte för markägarna.