Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Äldreomsorgen i Munkedals kommun kan komma att förändras i framtiden. Bild: Andreas Olsson

Så ska Munkedal bli en bättre plats för äldre

Antalet äldre väntas öka i Munkedals kommun de närmaste åren och den vård och omsorg som ska erbjudas kan komma att förändras jämfört med i dag. Det är en av flera förändringar i det program för äldreomsorg fram till 2025 som behandlas politiskt.

– Inriktningen i programmet är att ha en verksamhet som innebär att äldre ska trivas och få en bra omsorg, säger Catharina Dunghed, chef på välfärdsförvaltningen i Munkedals kommun.

Prognosen när det gäller befolkningsutvecklingen i Munkedals kommun visar att andelen äldre väntas öka. I år finns det 730 personer som är 80 år eller äldre i Munkedals kommun. Om fem år har den siffran ökat till 866 personer. Och om tio år handlar det om 977 personer. Även den del av befolkningen som är 65 år eller äldre väntas öka.

– Det här innebär att ett antal åtgärder måste vidtas för att vi ska kunna ge den vård och omsorg som äldre behöver, säger Catarina Dunghed.

Tydlig trend

En sak som tas upp i programmet som ska behandlas i kommunstyrelsen och fullmäktige är hemtjänsten.

– En tydlig trend är att allt fler äldre uttrycker en vilja att bo kvar hemma i större utsträckning än tidigare. Det är något som vi måste ta hänsyn till i planeringen de närmaste åren och det är viktigt att kunna erbjuda bra vård och omsorg i hemmiljö längre än i dag.

Det innebär inte att antalet anställda inom hemtjänsten kommer att öka. Däremot ska sättet att arbeta ses över så att personalen används på rätt sätt, enligt Dunghed.

– I dag utför utbildade undersköterskor olika typer av serviceuppgifter exempelvis tvättning och städ. Det är arbetsuppgifter som kan utföras av någon annan och som inte kräver att du är utbildad till undersköterska och medför därmed att personalen kan koncentrera sig på att ge vård och omsorg. Förvaltningen arbetar för att hitta lösningar på hur serviceinsatser till äldre ska kunna erbjudas.

Måste öka

En annan viktig bit handlar om antalet platser inom det särskilda boendet. I dag finns det 105 platser på Allégården, Dinglegården, Ekebacken och Sörbygården. Om fem år behövs det 120 platser. Om tio år handlar det om 130 platser. Det beslut som tagits i fullmäktige innebär att satsningen på ett äldreboende i Dingle står fast.

– För att ha en ekonomi i balans gäller det är att inte ha några tomma platser inom säbo som inte används. Varje plats på särskilt boende kostar skattebetalarna drygt 700 000 kronor om året, säger Catarina Dunghed.