Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sverigedemokraterna lyckades genom en skickligt genomförd omröstning få majoritet för sitt förslag till budget. Två av de som hållit i det här arbetet är Sverigedemokraterna Matheus Enholm och Heikki Klaavuniemi som är ordförande i fullmäktige. Bild: Lasse Edwartz

SD-budget antagen efter taktisk omröstning

Det är bara Sverigedemokraterna som stod bakom det förslag till budget som fullmäktige i Munkedals kommun antagit. Detta är den första renodlade SD-budgeten som antagits i Västsverige, med bland annat språktest för vårdpersonal och ökade satsningar på landsbygden.

– Vi tycker det är självklart att de som arbetar inom vården ska genomgå ett språktest. Men förslaget har nyligen gått igenom och jag kan i nuläget inte säga hur testet ska genomföras, säger riksdagsledamoten Matheus Enholm (SD), en av partiets företrädare i Munkedals kommun och ledamot i fullmäktige.

I nuläget är det, enligt Enholm, bara SD-styrda Sölvesborg som tagit beslut om att införa ett sådant test.

Fyra förslag

Det fanns fyra budgetförslag att ta ställning till när det var dags för fullmäktige att ta beslut i måndags kväll. Debatten i fullmäktige pågick i flera timmar och en sak som diskuterades mycket handlade om att sänka skatten 2021. Nu blev det inte så eftersom det bara var Moderaterna och Liberalerna som ville detta.

Sverigedemokraternas nettoram för 2021 när det gäller kommunens budget ligger på 652 miljoner och övriga partierna ville anslå ungefär lika mycket pengar.

SD vill minska Välfärdsnämndens kostnader med 4,5 miljoner, bland annat på hemtjänsten. Dessutom ska kostnaderna för administration i kommunhuset minskas med två miljoner.

– Det är upp till kommunchefen att bestämma vilka tjänster som kan tas bort, säger Matheus Enholm.

Behåller dagbarnvårdare

En annan nyhet är att Samhällsbyggnadsnämnden ska få pengar för ytterligare en planhandläggare och att Barn- och utbildningsnämnden får extra pengar för att kunna behålla dagbarnvårdare.

– Det är viktigt med valfrihet inom barnomsorgen.

Dessutom anslås 6,2 miljoner kronor till fullmäktiges förfogande för integrationskostnader och ökade kostnader för försörjningsstöd.

Det finns flera investeringar i Sverigedemokraternas budget. Partiet vill investera 60 miljoner i skolan i Hedekas vilket är mer än vad de övriga partierna vill göra. Dessutom är det meningen att den nuvarande förskolan i Dingle ska renoveras och byggas ut.

Vidare planeras för en projektering av ett nytt äldreboende i Dingle. Den planerade skolan för barn i årskurserna 4 till 6 nära Kungsmarkskolan senareläggs.

– Vi vill satsa på nuvarande skolor i Munkedal. Det skulle ta betydligt längre tid att bygga en ny skola eftersom området där skola ska stå ligger på prickad mark och det innebär att det behövs en ny detaljplan, säger Matheus Enholm.

Dramatisk votering

Det var stor dramatik när budgeten skulle antas. Det började med att Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande i fullmäktige, något oväntat utsåg Sverigedemokraternas förslag till budget till huvudförslag, något som ifrågasattes av Ann-Sofie Alm (M). Men fullmäktiges ordförande har rätt att ta ett sådant beslut.

Det som hände sedan var att Socialdemokraterna och Centerpartiets förslag först röstades bort. Och att Moderaternas och Liberalernas förslag gick samma öde till mötes.

I den sista voteringen stod avgörandet mellan Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas förslag till budget. Voteringen slutade med nio röstade för Sverigedemokraternas budget, fyra röstade på Kristdemokraternas förslag och att 22 av ledamöterna valde att avstå.

Samtliga partierna reserverade sig mot beslutet.

Upprörda känslor

Upprördheten är stor när det gäller Sverigedemokraternas agerande för att få igenom sitt förslag till budget i Munkedals kommun. Nu har oppositionsrådet Liza Kettil (S) bestämt sig för att överklaga beslutet i fullmäktige.

– Det brukar vara så att det förslag till budget som fått majoritet i kommunstyrelsen brukar vara huvudförslag i fullmäktige. Det som hände nu var att fullmäktiges ordförande valde att bortse från detta och i stället utse Sverigedemokraternas förslag till budget som huvudförslag, säger Liza Kettil.

Hon fortsätter:

– Jag tycker det borde ha varit en votering så att fullmäktige kunnat ta beslut när det gäller vilket förlag som skulle utses till huvudförslag. Nu valde fullmäktiges ordförande att göra detta i stället och därmed sattes fullmäktige ur spel. Detta är jag kritisk till och undrar om det verkligen är lagligt.

Är tillåtet

Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande i fullmäktige, tillbakavisar kritiken.

– Det finns inget i lagen som säger att det förslag som fått majoritet i kommunstyrelsen ska vara huvudförslag i fullmäktige. Det är upp till ordföranden i en nämnd eller i fullmäktige att avgöra detta och jag har kontrollerat att detta är tillåtet.

Det här innebär att Moderaterna och Liberalerna måste styra kommunen med Sverigedemokraternas budget.

– Jag har inte satt mig in i deras budget och vi får se hur det går, säger kommunalrådet Jan Hognert (M) som bestämt sig för att sitta kvar på sin post.

Han är också kritisk till Sverigedemokraternas agerande och menar att det förslag till budget som gick igenom i kommunstyrelsen skulle ha varit huvudförslag.

– Det är svårt att styra Munkedals kommun och det finns tyvärr inte några förutsättningar att bilda politisk majoritet med några andra partier. I alla fall inte i nuläget.

Rolf Jacobsson (KD) lade ett förslag till budget för 2021 på mötet i fullmäktige som företrädare för ett parti med två ledamöter i fullmäktige. Han hade inte väntat sig det som hände i voteringarna när deras förslag plötsligt ställdes mot Sverigedemokraternas förslag.

– Förstår inte varför så många andra partier valde att lägga ner sina röster i stället för att rösta på vårt förslag.

Rolf Jacobsson konstaterar att Sverigedemokraterna agerat på ett skickligt sätt för att få igenom sitt förslag till budget och att övriga partier kanske måste börja ta sig en funderare när det gäller ett framtida samarbete.