Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Allsång i Lysekils Stadspark under sommartid. Arkivbild. Bild: Liselotte Johnsson
Allsång i Lysekils Stadspark under sommartid. Arkivbild. Bild: Liselotte Johnsson

Stadsparken ska bli en tryggare mötesplats

Stadsparken får ny belysning när kommunen nu beviljas statligt stöd för att skapa trygga och lockande mötesplatser.

Boverket delar ut ekonomiskt stöd till förbättring av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Förbättringarna ska bidra till trygghet och social gemenskap.

Lysekils kommun har ansökt och fått beviljat 853 000 kronor ur årets totala pott på fem miljoner. Pengarna ska användas till att skapa en bättre belysning i Stadsparken samt vid området för konstgräsplanen.

Vardagsrum

– Fastigheten som Stadsparken är en del av, är en mycket stor fastighet som sträcker sig över stora delar av Lysekils stad, en central plats i staden där alla grupper i samhället möts på lika villkor. Man kan säga att det är vårt gemensamma vardagsrum, säger Sara Chronvall, landskapsarkitekt på Lysekils kommun.

Området för konstgräsplanen, som också ligger centralt mellan fritidsgård och sporthallar, är dock lite undanskymt på grund av stora höjdskillnader i området. Där ska även växtligheten föryngras och bytas ut.

Stadsparken är vårt gemensamma vardagsrum menar Sara Chronvall, landskapsarkitekt på Lysekils kommun. Arkivbild.. Bild: Liselotte Johnsson
Stadsparken är vårt gemensamma vardagsrum menar Sara Chronvall, landskapsarkitekt på Lysekils kommun. Arkivbild.. Bild: Liselotte Johnsson

– Många kommuninvånare har pekat ut områdena som otrygga i trygghetsronder och enkäter. Genom att göra platserna mer lockande att vara på under vinterhalvåret kommer fler människor att befolka platserna även efter mörkrets inbrott och bidra till att den upplevda tryggheten stärks, säger Sara Chronvall.

En ljusdesigner ska ta fram en ljussättning som fokuserar på upplevd trygghet och effektbelysning av vissa träd.

Stödet från Boverket får motsvara högst halva kostnaden av åtgärden. Lysekils kommun står för halva finansieringen i form av personalens arbetstimmar, främst med projektledning och installation av stolpar och armatur då projektet genomförs under 2020.

– Stödet räcker till ljusdesign och plan för områdena, inköp av material som stolpar och armaturer samt till gräv- och anläggningsarbete, säger Sara Chronvall.

Många ansökningar

I år har Boverkets stöd delats ut i två omgångar om sammanlagt 425 miljoner. I den sista omgången beviljades 178 ansökningar stöd för sammanlagt 318 miljoner kronor. Enligt tidningen Hem & Hyra är både antalet ansökningar och den utdelade summan rekordstora sedan stödet på uppdrag av regeringen började delas ut 2016.

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Stöd kan ges till en ny anläggning eller till renovering av en befintlig anläggning. Stödet kan till exempel ges för åtgärder som rör byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar.

Med bostadsområde med socioekonomiska utmaningar avses:

1. i tätort en yta om 250 gånger 250 meter där mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft enligt den senaste statistik som tagits fram enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och ett därtill angränsande område med liknande förhållanden, och

2. utanför tätort en yta om 1 000 gånger 1 000 meter där mer än 50 procent av hushållen har en sådan köpkraft.

Boverket ska prioritera ansökningarna utifrån bland annat stödets syfte. Syftet med stödet är att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärden och den ska vara tillgänglig för enskilda.

källa: Boverket