Ska kommunskatten i Munkedals kommun sänkas med 25 öre nästa år? Det är en av de viktiga frågorna i den budget som håller på att behandlas politiskt.