Rolf Jacobsson (KD) Munkedal är upprörd över de uteblivna satsningarna på vårdpersonalen.