Stor glädje när studenterna från Dinglegymnasiet sprang ut i vuxenlivet

Det sjöngs, dansades och sköts konfetti när Dingles studenter sprang ut i vuxenlivet.
– Det känns vemodigt, säger Elvira Mickelsson efter studentutsläppet.