Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Delårsprognosen för Munkedals kommun pekar på ett sämre resultat än budgeterat. Bild: Lasse Edwartz

Svårt för kommunen att följa budgeten

Den senaste prognosen för Munkedals kommun pekar på ett plusresultat på 10, 2 miljoner kronor vilket är sämre än budgeterat.

– Det finns några förklaringar till att det blivit på det här sättet, säger Håkan Sundberg, kommunchef i Munkedals kommun. Kostnaderna ser ut att bli betydligt högre än budgeterat på grund av ökade kostnader för hemtjänsten och höga kostnader för utplacerade barn.

Det totala underskottet när det gäller omsorgen och övriga verksamheter uppgår till minus 21, 7 miljoner, enligt den prognos som tagits fram av ekonomikontoret. Samtidigt är det flera andra saker som påverkar resultatet i positiv riktning. Under 2018 kommer det att investeras 33 i stället för budgeterade 103 miljoner eftersom flera större investeringar har skjutits upp. Det är också så att Munkedals kommun fått en del intäkter, bland annat från försäljningen av industrimark.

När fullmäktige antog årets budget fanns det en prognos som pekade på ett plusresultat på 12, 9 miljoner och det målet nås inte.