Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sverigedemokraternas budgetförslag klubbades igenom i Munkedal

Dramatiken var minst sagt stor i fullmäktige på måndag kväll när det gäller förslaget till budget. Frågan avgjordes via fyra voteringar som slutade med att det var Sverigedemokraternas förslag till budget klubbades igenom. Men kommunalrådet Jan Hognert (M) kommer inte att avgå.

– Jag tänker fortsätta att ta ansvar och tänker inte slänga ut Munkedals kommun i den här ovissheten, säger han.

Det fanns fyra budgetförslag och fem tilläggsförslag att ta ställning till när budgetdebatten var slut och det var dags för votering.

Det blev flera upprörda känslor när Heikki Klaavuniemi (SD), ordförande i fullmäktige, aningen oväntat utsåg Sverigedemokraternas förslag till budget till huvudförslag, något som ifrågasattes av Ann-sofie Alm (M).

Det som hände sedan var att Socialdemokraterna och Centerns, Moderaternas och Liberalerna och Kristdemokraternas förslag till budget röstades bort ett efter ett på grund av att partierna inte kunde få majoritet i voteringarna i förhållande till Sverigedemokraterna som är det största partiet i Munkedals kommun.

– Vi tänker inte kräva men vi är redo att ta över uppdraget som kommunalråd om det blir möjligt, säger Heikki Klaavuniemi (SD.

Tre budgetförslag

Det fanns tre förslag till budget som behandlats i kommunstyrelsen att ta ställning till på fullmäktigemötet i Munkedal när det gäller 2021 med plan för 2022 och 20223. Dessutom presenterade Kristdemokraterna ett eget förslag till budget på fullmäktigemötet.

Moderaterna och Liberalerna hade tagit fram ett gemensamt förslag som innebar en skattesänkning med 25 öre och en ekonomisk ram till de olika verksamheterna på 650, 5 miljoner.

Förslag nummer två hade tagits fram av Sverigedemokraterna som i sitt förslag ville anslå 657. 5 miljoner till de olika verksamheterna och med en förhoppning om på skattesänkning 2022.

Socialdemokraterna och Centern ville i sitt förslag anslå lika mycket pengar som Sverigedemokraterna. däremot fanns det inte något förslag till att sänka skatten i de här två partiernas förslag till budget.

Lång debatt

Debatten i fullmäktige höll på i drygt tre timmar.

– Vi ligger i nivå med Dorotea när det gäller skatten som måste sänkas, säger Jan Hognert (M), kommunalråd i Munkedals kommun som även nämnde att det finns ett överskottsmål i Moderaternas och Liberalernas förslag till budget.

Kommunal och landstingsskatten i år är 35, 11 skattekronor.

Hognert ifrågasatte satsningen på ett äldreboende i Dingle som riskerar att bli kostsam och tog sedan upp olika planerade satsningar inom skolan i förslaget till budget.

– Det är behoven som ska styra men det är något som måste balanseras mot kostnaderna, säger Karin Blomstrand (L).

Det var Socialdemokraterna och Centerns förslag till budget som gick igenom i kommunstyrelsen.

– Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Om man tittar lite på vårt förslag så fokuserar vi på arbete, bostäder och utveckling, säger oppositionsrådet Liza Kettil (S) som bland annat lyfte fram förslaget att skapa en ny arbetsmarknadsenhet.

Hon tyckte att det är ansvarslöst att föreslå en skattesänkning mitt under pågående pandemi.

Inte heller Sverigedemokraterna trodde på skattesänkning nästa år.

– Vårt förslag är en budget för hela kommunen. Vi har under sommaren sett en ansträngd situation för personalen inom äldreomsorgen. Däremot finns det ett utrymme att spara inom administrationen, säger Christoffer Wallin, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna lade ett förslag till budget på mötet i fullmäktige. Rolf Jacobsson (KD) tog upp vårdpersonalens situation och en framtida sänkning av arbetstiden.

– Vi måste se det som vår skyldighet att ge personalen fullvärdiga arbetsvillkor. Anställningsformen timanställning måste ses över och personal måste i stället erbjudas fast anställning.

Regina Johansson (S) hade synpunkter på detta och den motion som föreslår kortare arbetstid inom vården.

– Jag har jobbat 10 år som undersköterska och jag orkade inte jobba full tid. Det är tveksamt om en sänkning av arbetstiden med ett par timmar påverkar arbetsmiljön, säger Regina Johansson (S).