Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nu vidtas åtgärder för att förbättra undervisningen på en skola i Munkedals kommun.

Svidande kritik mot skola i Munkedal

Ett antal brister upptäcktes i samband med att Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn i en skola i Munkedals kommun. Bristerna handlar om brister när det gäller att skapa bra trygghet, studiero och vidta åtgärder mot kränkande behandling på skolan. Dessutom fick vissa elever inte det stöd som de behövde.

Nu har Skolinspektionen förelagt kommunen att vidta ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de brister som upptäcktes vid inspektionen. En brist som upptäcktes var att gällande regler inte följdes när det gäller att hjälpa elever som har extra behov av stöd och hjälp för att kunna få möjlighet att nå de kunskapskrav som måste ska nås.

Måste redovisa

Nu måste kommunen redovisa vilka åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med de brister som upptäckts.

Den aktuella skolan har tidigare gjort en satsning för att hjälpa de elever som har behov att delta i undervisning i mindre grupp. Den brist som lyfts fram vid inspektionen är att den enskilde elevernas stöd inte utformas på det sätt som krävs för att denne ska kunna hänga med i undervisningen.

Skolinspektionen konstaterar också att brister när det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling och kräver att utbildningen utformas så att alla elever får en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Bråk och stök

Enligt Skolinspektionen är det oroligt och trygghet saknas i vissa delar av korridor, matsal och andra utrymmen på skolan. Och det förekommer att eleverna bråkar med varandra på vissa delar av skolgården.

Liselott Sörensen-Ringi är chef på barn och utbildningskontoret i Munkedals kommun. Hon tar de Skolinspektionens synpunkter på stort allvar.

– En sak som vi gjort redan är att organisera om ledningen på skolan och en ny rektor har anställts på skolan, säger hon. Dessutom har det inletts en process när det gäller värdegrund på skolan.

Skolinspektionen har också konstaterat att skolan inte följer de krav som ställs enligt skollagen när det gäller trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. I vissa klasser kan det vara så stökigt att fler lärare måste komma in i klassrummen för att lugna ner situationen.

– Givetvis tänker vi vidta åtgärder för att komma tillrätta med de här problemen, svarar Liselott Sörensen-Ringi.