Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Tar om vitesföreläggande om olovlig skylt

Att tvinga enskilda markägare att ta bort otillåtna reklamskyltar vid E 6:an är inte alltid så lätt. Nu har Munkedals kommun misslyckats när det gäller ett vitesföreläggande mot en person som inte vill ta ner otillåtna skyltar. Mark och miljödomstolen i Vänersborg avslår ansökan med motiveringen att det finns flera brister i ansökan.

Det är samhällsbyggnadsnämnden i Munkedals kommun som i maj i år krävde att markägaren skulle ta bort de olagliga skyltarna. I augusti i år gjorde nämnden en tillsyn och kunde konstatera att markägaren inte tagit bort skyltarna.

Föreläggandet från Munkedals kommun innebär att markägaren måste betala 100000 kronor om skyltarna inte tas bort. Och ett löpande vite på 25000 kronor i månaden. Det är Men mark och miljödomstolen i Vänersborg som tar beslut om vitesföreläggande. Men domstolen avslog begäran från kommunen.

Flera brister

I domskälen konstateras att vite är en straffliknande påföljd och att det måste ställas stränga krav när det handlar om straffliknande påföljd. Det får inte finnas några tvivel om vad föreläggandet avser, vem som ska få föreläggandet och vad som ska göras för att undvika detta.

Domstolen konstaterar vidare att det i föreläggandet inte står vem som ska ta bort skyltarna och vilka skyltar det handlar om. Att föreläggandet brister i tydlighet och precision. Mot bakgrund av detta avslås ansökan om vite.

– Jag måste säga att jag är aningen förvånad över domstolens slutsats, säger Mats Tillander, samhällsbyggnadschef i Munkedals kommun. Vi har skickat med bilder på den aktuella skylten och kartor för att visa placeringen. Men vi får rätta till de brister som påtalas av domstolen och ta om det här ärendet en gång till.

Tar om

Det som händer nu är att ett nytt förslag med krav på vitesföreläggande ska utformas. I det förslag som ska tas fram handlar det om samma storlek på vitesföreläggandet.

– Nästa steg är att lämna förslaget till samhällsbyggnadsnämnden som ska behandla ärendet en gång till, säger Mats Tillander.

Den person som hotas av vite har också vänt sig till Förvaltningsrätten för att få tillstånd att behålla den skylt som satts upp. Länsstyrelsen har tidigare sagt nej till detta. Förvaltningsrätten gör samma bedömning och avslår överklagandet.