Folke Andersson brukar alltid tanke i Hedekas och har är glad över de nya ägarna som har lokal förankring i Sotenäs kommun.