Saltkällan område som är tänkt för nya villatomter. Men både Boverket och Naturvårdsverket vill stoppa satsningen.