Ulla Gustafsson (M) är ordförande i Välfärdsnämnden. De förändringar som görs just nu beror bland annat på att årets budget ska hållas.