Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

De närmaste åren är det svångrem som gäller i Munkedals kommun.  Bild: Lasse Edwartz
De närmaste åren är det svångrem som gäller i Munkedals kommun. Bild: Lasse Edwartz

Tuffare läge väntar för kommunens ekonomi

De närmaste åren lär det bli tuffare med ekonomin i Munkedals kommun. Det kommer att krävas ytterligare översyn av verksamheten och besparingar de närmaste åren för att nå det fastställda målet på ett plusresultat på cirka 14 miljoner.

– Vi är på väg in i en ekonomisk avmattning eller lågkonjunktur och det är givetvis något som påverkar skatteintäkterna, säger Lars-Erik Hansson, ekonomichef i Munkedals kommun.

Egentligen skulle beslutet om budget 2020 tagits i fullmäktige i Munkedal den 24 juni. Men oppositionspartierna begärde och fick en så kallad minoritetsåterremiss. Den 25 november är det dags för fullmäktige att behandla förslaget till budget.

De olika verksamheterna kommer att få en nettokostnad på 678, 4 miljoner och målet är ett plusresultat på cirka 14 miljoner.

Det är svångrem som gäller de närmaste tre åren. Det krävs, enligt budgetförslaget, anpassningar i verksamheten för att kunna nå de fastställda finansiella målen på två procent.

Flera investeringar

Investeringar i storleksordningen 82, 5 miljoner planeras. För att lösa detta måste det lånas upp 47 miljoner nästa år. Renovering av Hällevadsholms skola, ny bollhall vid Kungsmarksskolan, projektering av en ny skola i Munkedal för elever i årskurserna fyra till sex och renovering av Kungsmarksskolan är de största planerade investeringarna 2020.

Fram till 2023 behöver Munkedals kommun låna 322 miljoner för olika typer av investeringar. I den summan ingår cirka 100 miljoner för ett nytt äldreboende i Dingle som kan börja att byggas 2023.

Ett antal pusselbitar måste först falla på plats innan den satsningen kan göras. Det måste tas fram en detaljplan, göras en projektering som följs av ett anbudsförfarande och en byggnation. Ytterligare saker som kommunen måste lösa handlar om att vidta åtgärder för att skydda den vattentäkt som finns i området och lugna de markägare som är rädda för att äldreboendet ska försämra värdet på deras fastigheter.

– Man kommer både att gasa och bromsa i budgeten för 2020, säger Lars-Erik Hansson. Sex miljoner ska satsas på olika verksamheter.

Extra satsningar

Det blir exempelvis så att Barn- och utbildningsförvaltningen får ytterligare tre miljoner för att finansiera en satsning på bättre skolresultat i Hedekas. Dessutom ska pengarna användas för simundervisning och stöd till elever med särskilda behov.

De här satsningarna ska finansieras genom att det blir en prövning av återbesättandet av alla tjänster.

Extra besparingar

Det pågår också ett arbete med ekonomin som inte har att göra med budgeten de närmaste åren. Välfärdsnämnden beräknas i år göra ett underskott jämfört med budget på cirka 13 miljoner i år. Prognoserna för Barn- och utbildningsnämnden pekar på ett underskott på sju miljoner.

Just nu jobbas det för fullt med att minska eller få bort de förväntade underskotten. Den 21 november ska politikerna i Välfärdsnämnden ta ställning till ett antal åtgärder som ska genomföras.

– Jag vet inte vad som kommer att föreslås, säger Lars-Erik Hansson. Men en sak som diskuteras är att minska antalet platser inom särskilt boende. Det har gjorts en utredning som visar att det finns för många platser i Munkedals kommun.

Barn- och utbildningsnämnden ska diskutera ett antal åtgärder som ska införas för att få en budget i balans i år.

– Det är så kallad kringpersonal som exempelvis lärarassistenter som kan komma att påverkas när kostnaderna ska minska.