Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
"Alla kostnader ska ses över”, säger Ulla Gustavsson (M), ordförande i Välfärdsnämnden i Munkedals kommun. Bild: Privat

Underskott väntar välfärden i Munkedal

De ekonomiskt kärva tiderna med pågående pandemi och flera arbetslösa ställer till med problem i Munkedals kommun. Välfärdsnämnden riskerar att göra ett underskott på åtta miljoner i år.

– Det vi kommer att göra nu är att se över all verksamhet och titta på var det går att minska kostnaderna. De olika verksamheterna ska i fortsättningen redovisa vad som har gjorts vid varje sammanträde, säger Ulla Gustavsson (M), ordförande i Välfärdsnämnden.

Det finns flera förklaringar till varför Välfärdsnämndens budget på 274, 3 miljoner inte räcker i år. Nyligen fick politikerna i den aktuella nämnden ta del av delårsbokslutet fram till sista augusti som pekade på ett underskott. Det finns flera förklaringar till detta. En stor del av de ökade kostnaderna har att göra med den pågående pandemin.

Kostnaderna för försörjningsstöd stiger kraftigt på grund av högre arbetslöshet. Nuvarande prognos pekar på att kommunen måste betala ut 14, 7 miljoner i stöd och det är fyra miljoner mer än vad som avsatts i budget. Fram till sista augusti hade 229 hushåll sökt hjälp. Det kan jämföras med motsvarande siffra under årets första åtta månader 2019 då 184 hushåll fick ekonomiskt stöd.

Plus och minus

Andra områden där kostnaderna ökat är inom det särskilda boendet och korttidsvården där kostnaden väntas bli 3, 5 miljoner högre än vad som avsatts i budget. Det finns även ett antal områden där behövts mindre pengar än budgeterat, exempelvis för institutionsvård för vuxna och HVB-hem för barn och ungdomar.

– Det vi hoppas på är att kunna hämta hem en del av det beräknade underskott på åtta miljoner innan årsskiftet. Dessutom är det så att vi har chans att få tillbaka en del pengar från staten på grund av kostnader som har att göra med covid-19, säger Ulla Gustavsson.

Delade meningar

Det var delade meningar i välfärdsnämnden när siffrorna redovisades. Christoffer Wallin (SD) yrkade på att prognosen inte skulle godkännas eftersom prognosen även visade ett underskott utöver kostnaderna för pågående pandemi. Övriga politiker ansåg att redovisningen skulle godkännas.

Karl-Anders Andersson (C) yrkade på att det skulle skickas en skrivelse till kommunstyrelsen med en begäran om att få ytterligare 2, 3 miljoner för att få en budget i balans.

Det beslut som togs efter votering var att godkänna redovisningen och skicka en skrivelse till kommunstyrelsen med begäran om mer pengar.