Det är högst oklart var den planerade förskolan i Dingle ska ligga i framtiden.