Rutinerna när det gäller kommunala investeringar måste förbättras. Detta fastslås i en revisionsrapport.