Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Nöjd med nya strandskyddet

Strandskyddsreglerna är den fråga som Lars Tysklind (FP) tycker att han har varit med och påverkat allra mest i riksdagen.

– Just det att vi fick till stånd en lagstiftning med lättnader i glesbygd och områden där det finns gott om sjöar men med en skärpning i högexploaterade områden, som kusten i Bohuslän.

En annan fråga som han känner sig delaktig i är E 6-utbyggnaden. Där har han lagt ner stor möda på att hålla debatten levande.

– Nu är finansieringen av E 6 klar och den finns med i infrastrukturplanen, så det är inget problem längre.

Med två mandatperioder bakom sig och en tredje på gång tillhör snart Lars Tysklind veteranerna i riksdagen.

– När jag började, kände jag mig kanske liten vilsen. Nu känner jag att gör mycket mer nytta. Jag har lärt mig hur man påverkar och så har vi hamnat i en majoritetssituation.

Det gör stor skillnad i vardagsarbetet att vara i majoritet jämfört med att vara i opposition.

– Förut framställde man sina tankar i frågor, interpellationer och motioner. Nu är man med hela tiden på departementen och påverkar förslagen innan de kommer till riksdagen.

Lars Tysklind sitter i civilutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.

Civilutskottet arbetar med allt från könsneutrala äktenskap till Friggebodar, förklarar han. Det betyder exempelvis också bostadspolitik och bolagsrätt.

De tre viktigaste frågorna enligt hans uppfattning är:

l Havsmiljöfrågor och långsiktigt hållbart fiske

l Energifrågor, transporter och uppvärmning

l Infrastruktursatsningar, balansen mellan stad och landsbygd

Om den sista punkten säger han:

– Hela Sverige måste få leva men nu får landsbygden stå tillbaka hela tiden, till exempel vägen över Bokenäset, den kommer aldrig först i kön.

Vad tycker du är viktigast i alliansens valmanifest?

– Satsningarna på ungdomar är väldigt centralt. Den klara markeringen att man uppvärderar yrkesutbildningen och vill ha fler vägar in på arbetsmarknaden, till exempel lärlingsutbildningar. Sådana långsiktiga lösningar är otroligt viktiga så att man blir anställningsbar.