Ellinor och Lisa tar hand om människor i livets slutskede: ”Vi skrattar väldigt mycket här”

”Här kommer man väl aldrig ifrån?”
Frågan är inte ovanlig för Ellinor Carlsson och Lisa Johansson när en ny patient skrivs in på avdelning 14. Men här, inne på Uddevalla sjukhus palliativa avdelning, ryms livet lika mycket som döden och de som jobbar räds inte för att prata om det svåra. Och så skrattar de mycket. Både Ellinor och Lisa är överens: de har världens bästa jobb.
– Med samma mjuka händer som man hjälps in i livet, ska man hjälpas ifrån livet, säger Ellinor Carlsson.