Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ångbåtsbrygga stoppas på Orust

Kommunen sa ja till önskan att få restaurera den gamla ångbåtsbryggan och gav dispens för strandskyddet. Men Länsstyrelsen säger nej.

Den gamla bryggan borde ses som ett kulturminne väl värt att bevara, menar de boende i närheten. Numera går visserligen inga ångbåtar i vattnet utanför Stillingsön men det gjorde det i början av förra seklet. Samfälligheten som består av tre fastigheter bestämde sig för att restaurera den gamla ångbåtsbryggan och ansökte om lov.

Kommunen beviljade i juni strandskyddsdispens för återuppbyggande av bryggan. Dispensen tillät en brygga som var maximalt 12 meter lång och 6 meter bred. Den gamla bryggan som ursprungligen uppfördes i början av 1900-talet revs för ett antal år sedan eftersom den var sliten och bedömdes utgöra en säkerhetsrisk. Sedan dess har den legat staplad på land.

Länsstyrelsen har nu efter överprövning av ärendet kommit fram till att kommunens beslut om dispens upphävs. I sin bedömning lyfter man fram att det är så många år sedan bryggan faktiskt fanns på plats, att det aktuella området därför i dag ska betraktas som allemansrättsligt tillgängligt. Ansökan skulle ha gjorts inom ett år efter att den gamla bryggan revs – då hade man kunnat tala om en ersättningsbrygga i stället för en ny anläggning, menar Länsstyrelsen. Inom ett strandskyddsområde får inte nya anläggningar och anordningar uppföras.

Samfälligheten mottog beskedet med besvikelse och tänker överklaga Länsstyrelsens beslut.