Bostäder och restaurang på Orust marina

Arbetet med att skapa ett nytt bostadsområde vid Orust Marina har pågått i flera år och nu börjar det hända saker. Till hösten inleds bygget av ytterligare 12 lägenheter och arbete med en ny infart till området pågår för fullt.

ANNONS
|

– Jag trodde aldrig det skulle ta så lång tid att genomföra den här satsningen och det jag kan säga är att det är många som ska komma till tals innan ett sådant här projekt kan genomföras, säger Olof Kärnsund, en av sju delägare i Orust Marina.

För några år sedan köpte Olof Kärnsund och ytterligare några personer den 40000 kvadratmeter stora udden där Såtas varv låg en gång. Området ligger alldeles vid havet och hittills har ett antal mindre hus byggts.

– En sak som tagit tid handlar om den nya avfarten ner till marinan, säger Olof Kärnsund. Vi har haft ett antal möten med Trafikverket och det är många saker som har diskuterats. Det handlar bland annat om siktsträckan och var själva avfarten ska placeras.

ANNONS

Läs också: Kan få ny infart

Men den biten har lösts efter flera års diskussioner och just nu pågår arbetet för fullt med att göra köra i ordning den nya infarten till området. En stor grävmaskin håller på att röja i ordning i området ner till Orusts marina där det också ligger en småbåtshamn.

Bygglovet för etapp två har blivit klart och som innebär att åtta till tolv nya lägenheter ska byggas. Det handlar om två och trerumslägenheter.

– Just nu håller vi på att göra en upphandling när det gäller vem som ska bygga de nya lägenheterna. Vårt mål är att bygget ska inledas till hösten och att lägenheterna ska bli klara för inflyttning våren 2018. Den här gången kommer vi att bygga bostäder som är billigare jämfört med de fristående hus som tidigare har byggts.

Det är också meningen att arbetet med att ta fram en ny detaljplan över området ska starta upp igen. Enligt Olof kärnsund har planprocessen varit vilande i väntan på att frågan om ny avfart skulle lösas. Satsningen innebär att en total bostadsyta på totalt 10000 kvadratmeter.

– Jag räknar med att det tar ungefär ett år innan det finns en ny detaljplan för det här området.

ANNONS

Etapp tre beräknas komma igång om ett par år. Det som planeras är ett 60-tal nya bostadsrätter och ett nytt klubbhus för den marina verksamheten i hamnen. Det finns också planer på en restaurang i området vid Orust marina.

– Målet för oss är att hela området ska vara färdigbyggt år 2020, säger Olof Kärnsund.

ANNONS