- Här ska det bli lägenheter, berättar Olof Kärnsund och visar på ett första utkast till planerna att bygga lägenheter, båthallar och restaurang där Såtas båtvarv finns idag.
- Här ska det bli lägenheter, berättar Olof Kärnsund och visar på ett första utkast till planerna att bygga lägenheter, båthallar och restaurang där Såtas båtvarv finns idag.

Bostäder planeras vid Såtas varv

130 insatslägenheter, restaurang och ändå fler båtplatser. Det vill Olof Kärnsund bygga där Såtas båtvarv en gång låg. Men först måste vatten och avlopp och ny utfart till 160:an ordnas.

ANNONS

För ett år sen berättade Olof Kärnsund, 43 år, om planerna för udden där Såtas varv en gång låg. Han och några kompisar hade köpt det 40 000 kvadratmeter stora området och skulle bygga en modern och miljövänlig marina.

Småbåtshamnen är klar. Planerna har vuxit till en rekreationspark med 130 lägenheter på 10 000 kvadratmeter bostadsyta, en båthall på 1 000 kvadratmeter, en restaurang och ytterligare 70 båtplatser utöver de 100 som redan finns.

Vill blanda – Vi vill blanda bostäder med olika typer av mindre verksamheter. Och öppna upp Såtas så att allmänheten får tillträde till den här fantastiska miljön, säger Olof Kärnsund.

ANNONS

Hittills har han fått positivt förhandsbesked från kommunen att bygga ett hamnkontor, ett affärshus med ett 10-tal lägenheter och en båthall på 1 000 kvadratmeter.

Han har också fått klartecken att sätta i gång arbetet med att stycka av två lucktomter för småhus.

Men två viktiga problem måste först lösas – vatten- och avloppsfrågan och utfarten till länsväg 160.

– För att få bygga måste vi dra vatten och avlopp från Henån och hit. Det betyder att områden som Nöteviken också kommer att få kommunalt va.

– Det är en stor fråga som vi är med om att lösa. Det känns bra, tycker Olof Kärnsund.

Vattendom först En vattendom måste till innan arbetet med vatten- och avloppsledningen kan börja. Den hoppas han ska ha vunnit laga kraft i höst så att det arbetet och de första byggnationerna kan börja i slutet av året.

– De tio första lägenheterna borde vara inflyttningsklara hösten 2010, säger Kärnsund.

Vägverket ska han träffa i vår för att diskutera utfarten på 160:an som måste få en trafiksäkrare placering.

Trots att inte alla 100 nya båtplatser är uthyrda ska det bli 70 till. Strandpromenaden som i dag är en 150 meter lång träbrygga ska byggas till så att den blir cirka 500 meter.

ANNONS

För att realisera planerna att bygga över 100 lägenheter på området, uppdelade på flera huskroppar, ska Olof Kärnsund ta fram en detaljplan för hela området.

– Det mest sannolika är att det enbart blir insatslägenheter.

ANNONS