Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Den planerade luftledningen på Orust har stoppats. Bild: Karl af Geijerstam
Den planerade luftledningen på Orust har stoppats. Bild: Karl af Geijerstam

Domstol stoppar planerad luftledning

Det kommer inte att bygga en 1, 5 mil lång elledning mellan Edshulstshall och Hårleby på Orust. Nu har Mark och miljööverdomstolen stoppat Vattenfalls planer på en luftburen ledning.

Den planerade luftledningen skulle dras genom et av Orusts kommuns mest känsliga områden när det gäller natur- och kulturlandskap där det finns populära friluftsområden och ängs- och hagmarker.

Planerna har lett till stora protester och många boende i området har varit mycket kritiska till satsningen. Det bildades också en arbetsgrupp som jobbat mot den planerade satsningen. Dessutom förespråkade företrädare från kommunen att den nya ledningen skulle dras genom att anlägga en markkabel i området.

Vill förstärka

Orsaken till att Vattenfall vill göra satsningen beror på att man vill förstärka och förbättra den aktuella ledningen och minska risken för strömavbrott till de berörda hushållen i området. I Vattenfalls yttrande står det bland annat att den planerade luftburna ledningen smälter väl in i miljön och att det är svårt att dra en markkabel i området på grund av att det måste sprängas ett kabelschakt på stora delar av den planerade sträckningen.

Ingen bra lösning

Men Mark och miljööverdomstolen är av annan uppfattning.I domskälen konstateras att Vattenfalls förslag på hur ledningen ska dras inte framstår som den lösning som innebär minst påverkan på de natur- och kulturvärlden som finns i området. Dessutom står det i domen att Vattenfall överdrivit kostnaderna för en markkabel i området.